Γονιμότητα: Γιατί είναι απαραίτητο το άφθονο νερό

Νερό και γονιμότητα – υπάρχει σχέση; Ναι και μάλιστα το νερό συμμετέχει σε πολλές διαδικασίες που εμπλέκονται στην αναπαραγωγική διαδικασία. Δείτε τις πιο σημαντικές.