Εμφύτευση εμβρύου (με εικόνες) και τα πρώιμα σημάδια της κύησης 

Πριν τη μέτρηση της χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) σε εργαστήριο υπάρχουν ορισμένα πιθανά σημάδια και συμπτώματα που ίσως υποδηλώνουν ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κύησης.