Γονιμότητα: Γιατί είναι απαραίτητο το άφθονο νερό

Νερό και γονιμότητα – υπάρχει σχέση; Ναι και μάλιστα το νερό συμμετέχει σε πολλές διαδικασίες που εμπλέκονται στην αναπαραγωγική διαδικασία. Δείτε τις πιο σημαντικές.

Εμφύτευση εμβρύου (με εικόνες) και τα πρώιμα σημάδια της κύησης 

Πριν τη μέτρηση της χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) σε εργαστήριο υπάρχουν ορισμένα πιθανά σημάδια και συμπτώματα που ίσως υποδηλώνουν ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κύησης.